D.O.O "Marko limar" vrši samo poslove vezane za građevinsku limariju i pokrivačke radove.


  Građevinska limarija podrazumeva izradu i montažu oluka( sa ukrasima ili bez njih ), okapnica, prozorskih klupica, iksni, odvodno-olučnih cevi, vodoskupljača...
Svu ovu građevinsku limariju izrađuje od izuzetno kvalitetnog materijala, zavisi od želje investitora. Ponuđeni materijali su bakarni lim, pocinkovani lim , kao i čelični bojeni lim u raznim bojama


  Krovopokrivački radovi podrazumevaju pokrivanje krovova i oblaganje zidova limom. Pokrivanje krovova se vrši:
  • Klasicno - pocinkovanim, bakarnim,celicnim limom
  • Belgijsko - pocinkovanim, bakarnim,celicnim limom
  • Geometrijski slog kvadrata - pocinkovanim, bakarnim,celicnim limom
  • Sendvič panelima - sendvič paneli sa ispunom od kamene vune ( Vatrootporni ), i sa ispunom od polistiren.
  • Limom koji u sebi ima otisnut oblik crepa-čelično bojeni lim u različitim bojama.


  Oblaganje zidova se vrši
  • Simplim trapeznim limom različitih boja
  • Panel limom
2008 © "Marko Limar" d.o.o ®